cenník

Poskytujeme komplexné služby v oblasti zakladania rodinných domov, chát či víkendových domov. Ponúkame kompletnú realizáciu výstavby základov resp. základovej dosky od prvého vytýčenia geodetom až po všetky betonáže. 

Ponúkame dve varianty výstavby základov a deky. 

Prvou variantou je tzv. Klasický typ zakladania, kde postupujeme tradične a zakladáme stavbu na vykopaných ryhách, s betónovými tvárnicami a dekou. Táto varianta je na Slovensku veľmi obľúbená a častá, pre presné nacenenie Vás poprosím preposlať projekt stavby a Vaše kontaktné údaje. Obratom sa ozveme a naceníme takýto typ stavby.

Druhou variantou je tzv. Švédska platňa, kedy celoplošne zhrnieme potrebnú hĺbku zeminy a navážame po vrstvách so zhutnením podkladové lôžko a následne sa uloží tvrdený styrodur v dvoch vrstvách a následne sa po uložení inštalácií položia Kari siete a zabetónuje sa hrubšia betónová deka. Túto variantu odporúčame pre výstavbu pasívnych rodinných domov, kedy je potrebné dôkladne odstrániť a eliminovať aj do budúcnosti akékoľvek tepelné mosty. Pri tejto variante nemáme predbžné cenníky, ale je to závislé od daného projektu a terénu. Naceníme Vám to individuálne. 

Stačí nám poslať projekt stavby a Vaše údaje. Obratom sa ozveme a naceníme takýto typ výstavby.