Fatrafol

Výstavba základov si v druhom kroku realizácie stavby domu vyžaduje hydroizoláciu spodnej stavby proti akémukoľvek hydrofyzikálnemu namáhaniu. My vám ponúkame rokmi osvedčený český materiál Fatrafol, ktorý aj vzhľadom na to, že po dokončení už viac nie je prístupný a preto si jeho realizácia vyžaduje veľmi kvalitný materiál a ešte kvalitnejšiu realizáciu, je odskúšaný a na Slovensku najpoužívanejší. A práve tieto charakteristiky spĺňa aj nami ponúkaný Fatrafol. Zemné fólie rôznych hrúbok od Fatrafolu môžeme použiť na izoláciu spodnej stavby a základov či pivníc proti zemnej vlhkosti ako aj proti tlakovej vode, ako aj proti prieniku radónu.

Keďže každý projekt a základ či spodná stavba je individuálny, veľmi radi Vám naceníme hydroizoláciu práve vášho objektu. Ponúkame tieto vhodné produkty:

Fatrafol 803  ( 803/V ), Fatrafol 813 VS, Stafol 914, Ekoplast 806


STRECHY

Okrem hydroizolácie základov vám vieme ponúknuť samozrejme aj izoláciu strechy pri novostavbe či rekonštrukcii. Na izolácie plochých striech používame tieto systémy:

Mechanicky ukotvené a lepené strechy  najmä pri rekonštrukciách starých, pôvodne asfaltových striech. Výhodou je minimálne zaťaženie plochy bez ďalších násypov a vrstiev.

Štrkové zásypy striech, kedy zaťažovaciu vrstvu strechy na hydroizolačnej fólii Fatrafol tvorí niekoľkocentimetrová vrstva riečneho praného štrku. Tento štrk má dve funkcie, mechanicky zaťažuje a chráni fóliu pred poškodením a zároveň ju chráni pred UV žiarením.

Pochôdzne strechy a terasy, kedy priamo na Fatrafol sa môžu ukladať napr. betónové dlažby, alebo drevené terasy s roštami. Takto môžete vužiť terasu plnohodnotne. 

Vegetačné strechy, ktoré sú v čoraz väčšej "móde" kvôli svojej nespornej ekologickej, ale aj estetickej kvalite. Tu si môžete vybrať podľa hrúbky vrstiev dve varianty, buď extenzívnu, alebo intenzívnu strechu.


Stačí nám zaslať dokumentáciu, Technickú správu a pôdorysy riešených požadovaných častí (Základy, Pivnica, 1NP, strecha...atď.) , ktoré chcete izolovať. Izolujeme spodné stavby, ale takisto aj ploché strechy a rôzne technické podklady či chemické izolácie...atď.