Ako na základy?

28.01.2019

Ako postupovať a čo kontrolovať pri realizácii základov RD.                                Možno patríte k tej skupine "stavebníkov", ktorí si chcú jednotlivé etapy výstavby svojho rodinného domu manažovať čo najviac sami, nechcete si dať postaviť kompletne dom na kľúč, ale ani nechcete a nemáte čas na komplet svojpomocnú výstavbu... Preto volíte skôr zlatú strednú cestu, kedy si na jednotlivé etapy výstavby robíte výbery a hľadáte najlepšieho dodávateľa, firmu či živnostníka. 

Tu je zopár rád ako na to pri prvej etape výstavby, pri základoch.

Práca geodeta

Ešte pred zavolaním geodeta na pozemok si stavebník podľa situácie označí zastavanú plochu domu, vyvápni si obvod a stroj zhrnie požadovanú časť ornice s tým, že ju uskladní na miesto, odkiaľ sa potom už úplne nakoniec bude robiť vrchná vrstva vyrovnávania okolo domu. Zeminu z výkopov odporúčam ukladať na iné miesto. Tá zemina nebude tak kvalitná a použijete ju skôr na vyrovnávanie kde treba hrubšiu vrstvu tak, aby sa ešte na vrchných 30 cm vošla tá "dobrá" zem z ornice. Po nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia zavoláte geodeta a ten vytýči hranice domu podľa stavebného projektu a "osadí stavbu na pozemok, na parcelu" . Podľa týchto presne vyznačených bodov sa vyznačí pôdorys základových pásov vápennou vrstvou alebo pomocou špagátu. Zvyčajne to nie sú len štyri body, ale vopred si s geodetom dohodnete body ktoré chcete vytýčiť tak, aby ste mali čo najviac rohov, kútov, nosných priečok či odskokov naznačených. Uľahčí vám to ďalšie značenie a postup.

Výkopové a zemné práce

Podľa určeného pôdorysu domu a vyznačených základových pásov sa začína s výkopovými prácami. Hĺbka základov je určená podľa výšky osadenia stavby, sklonu kanalizácie, počtu schodov a najmä si treba premyslieť vzťah "nuly" k okolitému terénu, či ceste na ulici. Tieto výkopy treba priebežne merať, na čo poslúži rotačný laser. Pri dobrom a skúsenom strojníkovi toto premeriavanie robíme pár krát, pri neoverenom strojníkovi odporúčam každých 15 minút, aby sa nestalo, že sa "zahryzne hlboko, lebo potom bude spotreba betónu oveľa väčšia, ako ste pôvodne počítali... Zároveň je nevyhnutné umiestniť do výkopov aj zemniace časti bleskozvodu, jednotlivé časti kanalizačných potrubí tzv. ležatej kanalizácie, inžinierskych sietí a podobne. Obvykle je hĺbka výkopov okolo 100 cm, prípadne do nemrznúcej hĺbky. Šírka základu je väčšia ako šírka múrov, závisí od hutnosti pôdy a hmotnosti konkrétnej stavby. Pri stavbe základov pre drevodom či montovaný dom budú základové ryhy zrejme o 10 či 20 cm užšie...

Murovanie soklovej časti domu z debniacich tvárnic

Soklová časť sa muruje z pevných betónových debniacich tvárnic, zväčša šírky 30 cm, ktoré sa po uložení zalejú betónom. Následne sa voľný priestor vysype štrkovou vrstvou hrubou 15-20 cm, ktorá sa poriadne zhutní a uložia sa kari siete s presahom min. 1 oka (cca 15-30 cm). Po uložení a zviazaní týchto sietí sa zabetónuje tzv. "deka" s hrúbkou okolo 15 cm. Táto fáza je ukončením stavby základov domu.

Betonáže a betóny

Predpokladom kvalitnej konštrukcie je správna voľba betónu, pre základové pásy sa používa betón C 12/15, pri  betóne platne, dosky sa odporúča trieda betónu C 15/20. Rozdiely v cene týchto dvoch typov, tried betónov nie je veľký, cca 3-4 EUR na 1 m3, preto sa často používa C 15/20 aj do rýh a betónových tvárnic.

Všetky tieto údaje a triedy betónov neodporúčam len tak hádať, alebo meniť podľa ceny či toho, čo povedal kamarát, ale rozhodne treba vo všetkých krokoch dodržať projektovú dokumentáciu, ktorej súčasťou je aj Technická správa.